PTTOR หนุนนโยบายรัฐผลิตดีเซลบี20ขายรถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ 2.7แสนลิตรต่อเดือน

0
9

PTTOR  พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านพลังงานทดแทน ด้วยการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 และจำหน่ายให้บริษัทรถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ 270,000 ลิตรต่อเดือน ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล 360 ตันต่อปี ในขณะที่กระทรวงพลังงาน ตั้งเป้าหมายการจำหน่ายสูงถึง15ล้านลิตรต่อวัน

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ณ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ผู้บริหารบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด เข้า ร่วมพิธี

<img alt=”” data-cke-saved-src=”/userfiles/images/pttor156.jpg” src=”/userfiles/images/pttor156.jpg” 600px;=”” height:=”” 448px;”=””>

นางสาวจิราพร  ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) กล่าวว่า  PTTOR  พร้อมสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 สำหรับรถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดย PTTOR ให้ความสำคัญกับกระบวนการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต จัดเก็บ และจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ให้ได้มาตรฐานตลอดทั้งกระบวนการ โดยผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 จากคลังน้ำมันลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีเพียงแห่งเดียว เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และได้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 แล้วตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา รวมจำนวนการผลิตและจำหน่ายน้ำมันทั้งสิ้นประมาณ 270,000 ลิตรต่อเดือน ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ประมาณ 30 ตันต่อเดือน หรือ 360 ตันต่อปี และมีแผนจะขยายผลโครงการด้วยการเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งรายอื่นเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลให้มากขึ้นต่อไป

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป้าหมายการผลิตและจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20  จำนวน 270,000 ลิตรต่อเดือน เป็นเป้า เฉพาะเดือน ก.ค. 2561 เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า3 ราย ซึ่งเป็นขั้นแรกของการทดลองตลาด เพื่อดูความต้องการใช้ที่แท้จริง โดย ปตท. ยังอยู่ระหว่างเตรียมเจรจากับลูกค้าอีก 2 ราย ซึ่งหากความต้องการใช้เพิ่มขึ้น ก็จะผลิตและจำหน่ายเพิ่มในเดือนต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ประสบปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ นั้น มีเป้าหมายในการจำหน่ายที่ 15 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็น 50%ของจำนวนรถบรรทุกทั้งหมด8.8 แสนคัน และคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบได้มากขึ้น จากเดิม 1.3 ล้านตันต่อปี เป็น 2 ล้านตันต่อปี

โดยกำหนดให้ราคาขายปลีกน้ำมัน บี 20 ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกติ 3 บาทต่อลิตร เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิง  ทั้งนี้จากการศึกษาทดลองใช้น้ำมัน บี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่บางยี่ห้อบางรุ่น พบว่าไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ อีกทั้งยังทำให้ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here