กฟผ.ชี้อนาคตต้องปรับระบบไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นเปิดทางพลังงานหมุนเวียนเสริมความมั่นคงมากขึ้น

0
16

เมื่อวันที่25 มิถุนายน 2561การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดสัมมนาสื่อมวลชนในหัวข้อ “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกพลังงาน” โดยนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผเป็นผู้บรรยาย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว

ในส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ยังมีข้อจำกัดเรื่องความไม่เสถียร ควรพัฒนาในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างพลังงานหมุนเวียนกับเชื้อเพลิงหลัก (RE Hybrid Firm) เพื่อลดความผันผวน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามระยะเวลาสัญญาที่กำหนด เช่น โซลาร์เซลล์กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานลมกับเซลล์เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงชีวมวลกับโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะกลายเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ควบคู่กับการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานเพื่อช่วยให้การจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีเสถียรภาพ ซึ่ง กฟผได้นำร่องโครงการติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแล้วจำนวน แห่ง ได้แก่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ขนาด เมกะวัตต์ สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จ.ลพบุรี ขนาด 21 เมกะวัตต์ชั่วโมง และสถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ขนาด 16 เมกะวัตต์ชั่วโมง

ทั้งนี้ กฟผ.ได้มีการลงนามความร่วมมือ(MOU)กับสำนักงานพลังงานสากล(IEA) และมหาวิทยาลัยฮาวาย เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานศึกษาสภาพระบบไฟฟ้าของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อมีพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบมากขึ้น เช่น กรณีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าระบบ 10-30% จะมีผลกระทบอย่างไร ระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Grid)จะต้องเป็นระดับใด เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนพลังงานทดแทนในประเทศไทยต่อไป โดยคาดว่ารายละเอียดชุดแรกจะเสร็จปลายปี 2561 นี้ และรายละเอียดเจาะลึกข้อมูลต่อไปจะเสร็จในปลายปี 2562

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here